STRUČNÝ PŘEHLED CEN:POTŘEBUJETE CIZÍ JAZYK?

STRUČNÝ PŘEHLED CEN

Podrobnější popis služeb a cen můžete nalézt u jednotlivých položek menu.

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA

1 vyučovací hodina (45 min.) : 200,- / (220,- Kč večerní hodiny)

 

PŘEKLADY

z anglického do českého jazyka : 200,- Kč za normostranu (cca 1800 úhozů)

z českého do anglického jazyka : bez korektury – 220,- Kč za normostranu

            s korekturou od rodilého mluvčího – 275,- Kč za normostranu

 

E-LEARNING, SKYPE LEARNING

1 vyučovací hodina přes SKYPE : 200,- Kč

zasílání materiálů a následná oprava : 150,- / hod.

 

Platba je prováděna vždy ke konci měsíce, pokud není ujednáno jinak (platba na fakturu, platba po každé odučené hodině, ...)